Ceta Çanakkale Çimento Stokholü

Ceta Makina Klinker Havuzu, Türkiye’de kubbe formundaki ilk uzay sistem yapıdır. 124 m.’lik çapı ile sadece Türkiye’de değil, tüm dünyadaki en büyük kubbe formunda yapılardan biri olan proje, 2007 yılında yapılmıştır. Kubbenin alanı yaklaşık olarak 19.000 m²’dir.