Batı Söke Çimento Stokholü

Türkiye / 2017

Batı Söke Çimento Tesisi 4 adet bloktan oluşan bir projedir. 10.200 m²’lik Kömür Stokholü, 3.450 m²’lik Çimento Stokholü, 1.750 m²’lik Paketleme Binası ve 14.800 m²’lik Dairesel Stokhol ile yaklaşık toplam alanı 30.200 m² olan projenin yapımı 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Tonoz formunda olan Kömür ve Çimento yapıları 53 m. açıklığa sahiptir. Düz formdaki Paketleme Binası 26 m. açıklıktadır. Kubbe şeklindeki Dairesel Stokhol ise 105 m. açıklığa sahip bir yapıdır.

    CLOSE
    CLOSE