Ankara Çimento Stokholü

Türkiye / 2016

Ankara Çimento Projesi 1 adet kubbe formunda Preblending Stokholü ve 2 adet tonoz formunda Katkı Stokolünden oluşmaktadır. Kubbe yapının açıklığı 100 m. ve yaklaşık alanı 11.680 m²’dir. Tonoz yapıların her biri 54 m. açıklığa sahip olup, ilkinin alanı yaklaşık olarak 8.360 m², diğerininki ise yaklaşık olarak 8.460 m²’dir. Toplam proje alanı 28.500 m²’dir. Proje 2016 yılında tamamlanmıştır.

    CLOSE
    CLOSE